Vítejte na webu divadla AndMar,
komorního divadla malých a experimentálních forem.

Divadlo AndMar vzniklo 28. května 2019
jako důsledek divadelní tvorby a zkušeností jeho zakladatelů,
s cílem vykročit svojí vlastní cestou.
Jeho zakladateli jsou Andrea Jeřábková, Lucie Zapletalová a Marian Škorvaga.

Od září 2019 působíme pod nezávislou uměleckou skupinou OLDstars.
Kromě večerních představení pro dospělé diváky
hrajeme naše autorské pohádky i v mateřských školách.